سرور مجازی ایران - برج میلاد

IR-256

۲x Intel Xeon E۵۶۲۰
۱ هسته
raid ۱۰
۵۰ گیگابایت
۱ گیگابیت
نامحدود
آسیاتک برج میلاد
ویندوز و لینوکس

IR-2048

۲x Intel Xeon E۵۶۲۰
۲ هسته
۲ گیگابایت
raid ۱۰
۷۵ گیگابایت
۱ گیگابیت
نامحدود
آسیاتک برج میلاد
ویندوز و لینوکس

IR-3072

۲x Intel Xeon E۵۶۲۰
۳ هسته
۳ گیگابایت
raid ۱۰
۱۰۰ گیگابایت
۱ گیگابیت
نامحدود
آسیاتک برج میلاد
ویندوز و لینوکس

IR-4096

۲x Intel Xeon E۵۶۲۰
۴ هسته
۴ گیگابایت
raid ۱۰
۱۵۰ گیگابایت
۱ گیگابیت
نامحدود
آسیاتک برج میلاد
ویندوز و لینوکس